FUZIUNE/RADIERE ARDAA

“In data de 29.10.2018 s-a finalizat fuziunea prin absorbtie ARDAA de catre UPFAR-ARGOA si radierea ARDAA. Documentele care atesta fuziunea si radierea ARDAA sunt:

1) Încheierea Judecătoriei Sector 1 Bucuresti din dosarul nr. 21143/299/2018 definitivă prin neapelare – la data de 24.10.2018, comunicată astăzi 29.10.2018, cu privire la înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sector 1 Bucuresti a fuziunii prin absorbție a ARDAA de către UPFAR-ARGOA.

2) Extrasul din Registrul Special(nr.59), pct.16-prin care s-a reținut: Mențiuni privind reorganizarea ARDAA - și s-a înscris: Modalitatea: 24.10.2018-Fuziunea prin absorbție a ARDAA - Încheierea din 28.09.2018(Dosar 21143/299/2018); Actul doveditor: Proiect de fuziune, aprobat prin Hotărârea nr.1/24.07.2018 a AGE a ARDAA și Hotărârea nr.1/24.07.2018 a AGE a UPFAR ARGOA și pct.20-data radierii ARDAA-24.10.2018.

La data radierii ARDAA-24.10.2018(cf. Extras din Registrul Special(nr.59)-pct.20), organismul de gestiune, și-a încetat personalitatea juridică-cf. Încheierii Judecătoriei Sector 1 Bucuresti din dosarul nr. 21143/299/2018, definitivă prin neapelare, comunicată in data de 29.10.2018, cu privire la înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sector 1 Bucuresti- a operațiunii de fuziune prin absorbție a ARDAA de către UPFAR-ARGOA și radierea ARDAA”.

AttachmentSize
incheiere_fuziune_radiere_ardaa_29.10.2018_definitiva_ok.pdf150.59 KB
pv_29.10.2018_ardaa.pdf105.55 KB
reg.spec_.59_tb_radiere_ardaafuziune_upfarextras.pdf181.2 KB