MEMBRI

Poate deveni membru al A.R.D.A.A. orice autor de opere audiovizuale/videograme (regizorul sau realizatorul, autorul adaptarii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul grafic pentru operele de animatie sau secventelor de animatie) sau titular de drepturi patrimoniale de autor de operelor audiovizuale/videogramelor (mostenitor, cesionar, producător etc.) De asemenea pot adera la A.R.D.A.A. în calitate de coautori, cei care au colaborat la reaizarea operei audiovizuale/videogramei, cum ar fi responsabilii cu fotografia, montajul, scenografia, costumele sau cu imaginea, în măsura în care au avut o contribuție esențială la realizarea operei audiovizuale/videogramei pot dovedi că aportul lor justifică protecția drepturilor de autor pentru cel puțin o producție cinematografică.
Calitatea de membru (denumit în cele ce urmează și membru titular) al A.R.D.A.A. se dobândește prin acordarea unui mandat de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere audiovizuale/videograme.(pe care il regasiti atasat)
Cererea de dobândire a calității de membru (pe care o regasiti atasata) este supusă avizării Consiliului Director. Avizul se emite în cel mult 30 zile de la data depunerii cererii, iar în caz de aviz negativ persoana solicitantă se poate adresa în scris Adunării Generale a A.R.D.A.A. care, în prima sa şedinţă, va lua o hotărâre cu privire la admiterea sau respingerea cererii solicitantului.
Calitatea de membru al A.R.D.A.A. se obține începând cu data de 1 a lunii urmatoare celei în care a fost aprobată cererea de aderare la A.R.D.A.A. .

Stimati membri

Prin prezenta vă anunțăm că a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia ORDA nr. 52/2014 privind aprobarea formatelor repertoriilor de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme şi videograme, în vigoare de la 26 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 386 din 26 mai 2014.
Potrivit Art. 12. - Organismele de gestiune colectivă iau măsurile necesare astfel încât declaraţiile membrilor, titulari de drepturi, privind repertoriile acestora, depuse după trecerea unui termen de 15 zile de la publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, să fie în conformitate cu formatele repertoriilor de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme şi videograme aprobate prin prezenta decizie.
In acest sens regasiți atasat foramtul actual de repertoriu ce trebuie completat și Decizia ORDA nr. 52/2014 privind aprobarea formatelor repertoriilor de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme şi videograme.
In acest sens va rugam să declarati în totalitate repertoriul pe care îl deţineti şi cel nou creat sau dobândit prin cesiune ori moştenire, in noul format aprobat de ORDA prin Decizia 52/2014.

AttachmentSize
lista_membri_ardaa.pdf426.28 KB
cerere_de_aderare_ardaa.pdf157.32 KB
mandat_de_gestiune_ardaa.pdf264.48 KB
mandat_de_gestiune_ardaapers_juridica.pdf926.63 KB
decizia_orda_52_din_2014_0.pdf100.67 KB
orda_d_52_2014__anexa_4_opere_audiovizuale_ardaa.xlsx11.95 KB