CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA 2016

Prin prezenta, vă informăm că ARDAA convoacă Adunarea Generală Ordinară în data de 24.03.2016, ora 16.00. Aceasta va avea loc la sediul ARDAA, din strada Dem I. Dobrescu, nr.4-6,corp B, etaj 1, sector 1, Bucureşti. În prezentul document atașat , puteți regăsi Ordinea de zi și mandatul de reprezentare.

În lipsă de cvorum, Adunarea Generală a ARDAA este reconvocată vineri, în data de 25 martie 2016, la aceeaşi oră, adresă şi cu aceeaşi ordine de zi.

Conform prevederilor Legii 8/1996, Art. 134 indice 1, alin (3) :
Într-un interval de timp de 30 de zile înainte de adunarea generală, orice membru are dreptul să consulte, la sediul organismului de gestiune colectivă:
a) darea de seamă anuală;
b) bilanţul contabil;
c) raportul organelor de conducere şi al comisiei de cenzori;
d) textul şi expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobărilor adunării generale;
e) salariile individuale ale angajaţilor;
f) situaţia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor şi a dobânzilor obţinute la închiderea ultimului exerciţiu financiar;
g) situaţia privind categoriile de utilizatori, numărul plătitorilor din fiecare categorie şi suma globală colectată de la fiecare categorie;
h) situaţia litigiilor cu utilizatorii.
(4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (3) se face, în regim de confidenţialitate, pe bază de cerere scrisă şi cu limitarea accesului la datele personale ale angajaţilor organismului de gestiune colectivă.

AttachmentSize
pv_ardaa_indreptare_30.06.2016.pdf81.33 KB
darea_de_seama-indreptare_eroare_materiala_21.06.2016_repertoriu_dogan_media.pdf249.27 KB
pv_indreptare_eroare_material_nr._143_21.06.2016.pdf106.2 KB
indreptare_eroare_materiala_membrii_30.06.2016.pdf108.01 KB
indreptare_eroare_materiala_repertoriu_30.06.2016.pdf702.4 KB
proces_verbal_aga_ardaa_25.03.2016.pdf149.82 KB
hotarari_aga_ardaa_25.03.2016.pdf271.48 KB
darea_de_seama_25.03.2016_ardaa.pdf1.86 MB
convocare__aga_ardaa_24.03.2016_rectificata.pdf169.45 KB
pv_indreptare_eroare_materiala_rectificare_data_aga_-_ardaa.pdf51.18 KB
proiecte_hotarari_aga_2016.pdf331.16 KB
ordine_de_zi_si_mandat.pdf157.65 KB
ordine_de_zi_aga_martie_2016_ardaa.pdf315.76 KB