CONVOCARE ADUNARE GENERALA ANUALA 2018

Prin prezenta, vă anunțăm că vineri, 23 martie 2018, ora 13:00, este convocată Adunarea Generală Anuala, a membrilor ARDAA, care va avea loc la sediul din Str. Iordache Golescu, Nr. 17, Etaj 1 , Sector 1, București.

In lipsă de cvorum Adunarea Generală Extraordinara a ARDAA este reconvocată în data de luni 26 martie 2018, la aceeaşi oră, adresă și cu aceeaşi ordine de zi.
În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi mandatul de reprezentare, pe care îl regasiți în ordinea de zi atașată și să-l trimiteţi până cel târziu 20.03.2018, la adresa poştala: ARDAA, Bucureşti, Str. Iordache Golescu, Nr. 17, Etaj 1, Sector 1, Tel & fax 021.311.71.04/021.310.09.04,
sau prin poșta electronică: secretariat@ardaa.ro
Membri sau reprezentanții acestora sunt rugați să prezinte cu ștampila societății și cu mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.

AttachmentSize
convocare_-_ordine_de_zi_ago_martie_2018_ardaa.pdf302.55 KB
proiecte_de_hotarari_ardaa_ago_23-26.03.2018.pdf287.7 KB
ardaa_darea_de_seama_2017_aga_26.03.2018.pdf965.27 KB
ardaa_hotarari_aga_26.03.2018.pdf256.38 KB
ardaa_proces_verbal_aga_26.03.2018.pdf233.23 KB
ardaa_situatia_anuala_2017_aga_26.03.2018.pdf46.1 KB