CONVOCARE ADUNARE GENERALA ANUALA 2017

Prin prezenta, vă anunțăm că miercuri, 22 martie 2017, ora 16, este convocată Adunarea Generală Anuala, a membrilor ARDAA, care va avea loc la sediul din str. Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, corp B, cam B114, București.

In lipsă de cvorum Adunarea Generală Extraordinara a ARDAA este reconvocată în data de 23 martie 2017, la aceeaşi oră, adresă și cu aceeaşi ordine de zi.

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi mandatul de reprezentare, pe care îl regasiți în ordinea de zi atașată și să-l trimiteţi la adresa poştala: ARDAA, Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, corp B, et. 1, cam. B114 , sector 1, Cod postal 010026, Of. P. 1, Tel & fax 021.311.71.04/021.310.09.04,sau prin poșta electronică: secretariat@ardaa.ro

Membrii sau reprezentanții acestora sunt rugați să prezinte cu ștampila societății și cu mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.

AttachmentSize
dare_de_seama_2016_ardaa.pdf987.85 KB
convocare_-_ordine_de_zi_ago__martie_2017_ardaa.pdf86.13 KB
proiecte_hotarari_ago_martie_2017_ardaa.pdf340.44 KB
hotarari__ago_martie_2017_ardaa.pdf567.27 KB