CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A MEMBRILOR ARDAA 01/02.11.2018

Prin prezenta, vă anunțăm că ARDAA convoacă Adunarea Generală Extraordinară/noiembrie 2018 a membrilor asociației pentru data de 01.11.2018, ora 13.00, cu reconvocare la data de 02.11.2018, la aceeași oră, la adresa din strada Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1, Bucureşti.

În lipsă de cvorum Adunarea Generala Extraordinară a ARDAA, este reconvocată Adunarea Generală în data de 02.11.2018, la aceeași oră, adresă și cu aceeași ordine de zi.

Pentru indeplinirea tuturor prevederilor legale, privind opozabilitatea fuziunii UPFAR ARGOA, in calitate de absorbanta, prin absorbtia ARDAA, va transmitem spre informare, analiza si pentru a se efectua propuneri, in cadrul AGE, urmatoarele:

- Proiectul de fuziune atasat si anexele nr. 1,2, 3, ce urmează a fi dezbatute, in vederea confirmarii si aprobării in AGE;

- Procesul verbal de predare primire a patrimoniului ARDAA(absorbita), catre UPFAR ARGOA(absorbanta)ce urmează a fi dezbatut, in vederea confirmarii si aprobării, cu mentiunea ca, la realizarea operatiunii de fuziune, sunt aplicabile prevederile art.1624 si urm.Cod Civil, privind confuziunea, avand in vedere faptul ca, in cadrul raportului obligational, calitatile de creditor si debitor, se intrunesc in aceeasi persoana juridica si pe cale de consecinta, obligatiile se sting, prin confuziune.

AttachmentSize
ardaa_convocare_-_ordine_de_zi_age_01-02.11.2018_fuziune.pdf71.9 KB
proiect_de_fuziune_prin_absorbtie_ardaa-upfar.pdf1.07 MB
proiect_hotarare_1__agenoiembrie__2018_ardaa1.pdf93.8 KB